TEACHER’S RESOURCES

В тази секция ви представяме някои ресурски, които използваме в сайта. Вие можете да използвате тези ресурси на готово, както и да създавате свои собствени в платформите.

 

kahoot.com

Kahoot е безплатна платформа за генериране на онлайн игри, създадена за употреба в класната стая. Играе се на компютър или мобилно устройство. За да съставите игра, може да намерите готова и да я промени; или да направите нова. Създаването на играта става в сайта  https://getkahoot.com/ и се показва на проектор. За да играят, учениците влизат в сайта https://kahoot.it, въвеждат номер, който се генерира автоматично и име. Учителят стартира играта за всеки клас.

За да направите сами своя игра, намерете видеа в социалната мрежа или разгледайте презентацията на адрес http://goo.gl/DV4qbA.

Недостатък на Kahoot е, че въпросите се виждат само на екран, а не на телефоните на учениците.

quizizz.com

Quizizz е безплатна платформа за генериране на онлайн игри, но изисква регистрация. Играе се на компютър или мобилно устройство. За да състави игра, учителят може да намери готова и да я промени; или да направи сам нова. Преподавателят създава играта в сайта https://quizziz.com/, показва я на проектор и я стартира. За да играят, учениците влизат в сайта http://join.quizziz.com, въвеждат номер който се генерира автоматично всеки път, свое име и аватар.
За да направите сами своя игра, намерете видеа в социалната мрежа или се свържете с авторите на учебника.
За разлика от Kahoot, в Quizizz въпросите се виждат на екрана и на телефоните на учениците.
За да играете, трябва да се регистрирате.
Можете да намерите тази игра и онлайн. След регистрация, изберете Public и в търсачката напишете името на играта.

quizlet.com

Quizlet e безплатен инструмент за създаване на лексикални игри и упражнения, но изисква регистрация. Учениците могат да учат думите чрез флаш карти, игри, тестове, слушане на произношението на думите и др. Учениците могат сами да създават Quizlet дейности за упражнение на група думи, както и да публикуват линк с тях в обща група на класа в социална мрежа. Платфомата има и таймер, което може да придаде състезателен характер на дейностите.

В Quilet има специална секция за учители с подробни инструкции за създаване на “набори/комплекти” от думи и възможност за регистриране на ученици с цел наблюдение на напредъка им.

learningapps.org

LearningApps е уеб 2.0 приложение създадено за подкрепа на обучението и преподаването. Учителят или ученици създават модули и ги споделят онлайн. Те могат да се изпозлват в клас или за самообучение.

lyricstraining.com

В сайта https://lyricstraining.com/ има голям брой видеа с песни. Може да изберете нивото. Видеото започва и спира на едно място. Учениците трябва да полълнят липсващата дума и тогава то продължава. Могат да слушат тази част отново, ако изберат стрелката вляво на текста или да покажат отговора, ако изберат вълнообразната стрелка вдясно.